Υπηρεσίες

  • Μελέτη – Υποστήριξη
  • Ειδικευμένο Τμήμα Φωτισμού
  • Μονάδα Κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων
  • Τμήμα Αυτοματοποίησης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Κτηρίων
  • Εξειδικευμένο Τμήμα Ασθενών Ρευμάτων – Δικτύων
  • Τμήμα Συστημάτων Ασφάλειας – Πυρανίχνευσης – Καμερών (CCTV)
  • Tμήμα Προϊόντων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Φ/Β , Η/Ζ , UPS
  • Τμήμα Θέρμανσης – Ψύξης και Έλεγχο Ροής Υδάτων.
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πωλήσεων B2B

Η Σύνθεση Ποιοτικών Προϊόντων και Εξειδικευμένων Υπηρεσιών, αποτελεί Υπεραξία για τους Πελάτες της SMK GROUP.