Ευκαιρίες Καρίερας

Ο Όμιλος SMK Group, στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, βρίσκεται σε αναζήτηση ικανών εργαζομένων με σκοπό την στελέχωση των τμημάτων πωλήσεων, διοικητικής υποστήριξης και των καταστημάτων της. Για την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων χρησιμοποιήστε το email cv@smkgroup.gr . Σε όλη την διαδικασία και την παραλαβη των βιογραφικών τηρείται αυστηρά, απόλυτη εχεμύθεια.

 

powered by softweb Copyright © 2019 SMK Group All rights reserved