Υλικά Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας

Η Γείωση οποιασδήποτε Ηλεκτρικής Εγκατάστασης είναι ο Ακρογωνιαίος Λίθος της.

Διαθέτουμε τα Προϊόντα των πιο Επώνυμων και Πιστωμένων Κατασκευαστών, όπως :

  • ELEMKO
  • ELVAN PROTECTA
  • Technical Development
  • ΕLVIX
  • OBO BETTERMAN

Ακολουθώντας τον Κανονισμό ΕΛΟΤ ΗΔ 384 προτείνουμε την Καλύτερη Προστασία σε όλες τις νέες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

Η SMK GROUP μπορεί να προστατέψει την Εγκατάσταση σας και την Επένδυση με Υλικά Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας με τον Καλύτερο Τρόπο.