Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Με την Μακροχρόνια Εμπειρία μας σε Συστήματα Διασυνδεδεμένων αλλά και Αυτόνομων Υβριδικών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, συνεχίζουμε να προσφέρουμε την πιο Συμφέρουσα Λύση Ενεργειακού Συμψηφισμού με την Δ.Ε.Η. (ΝΕΤ METERING), από την Μελέτη και την Κατάθεση του Φακέλου, μέχρι και την Εγκατάστασή του.

Η SMK GROUP διαθέτει Υψηλή εξειδίκευση στα «Καθαρά» Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.