Η SMK GROUP σε Σύνολα

  • 13 Σημεία Διανομής Πανελλαδικής Κάλυψης
  • 120 Άτομα Προσωπικό Υψηλής Τεχνογνωσίας
  • 28.000 διαθέσιμοι Κωδικοί Προϊόντων

Συνεργαζόμαστε με:

  • 490 Ευχαριστημένους Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους και Τεχνίτες
  • 1800 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Καταλυμάτων που Αγοράζουν Σταθερά από την SMK GROUP.
  • 240 Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές και Κατασκευαστικά Γραφεία Επιλέγουν το GROUP μας ως Βασικό Συνεργάτη τους.

SMK-chart-2018