Καλώδια

Το Μέσο Μεταφοράς και Διασύνδεσης των Κυκλωμάτων Ενέργειας και Σημάτων.

Απαιτεί Υψηλή Εξειδίκευση για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.

Η Συνεργασία της SMK GROUP με  τους Μεγαλύτερους Παραγωγούς Καλωδίων  όπως:

  • ΝΕΧΑΝS
  • CABLEL
  • GEBELUX
  • BIOKAL
  • MABIKAL
  • FTe

αποτελεί Εγγύηση στην προμήθεια των Κατάλληλων Καλωδίων για την Εγκατάσταση και τον Αυτοματισμό.

Η πλήρης γκάμα με ποιότητα Κατασκευής και τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας εξασφαλίζουν την Εμπιστοσύνη σε μια τόσο σημαντική Κατηγορία Προϊόντων όπως είναι τα Καλώδια.