ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Η SMK GROUP ΣΤHN 2η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ "ELEC.TEC '18"